Cursussen

confucius.jpg

De Grote Leraar Confucius, 551-479 v.C. (至圣先师孔子)

Onderwijs (in Mandarijns) voor jongeren (9:15-11:45)

Voor kinderen tot 18 jaar.

Jongeren  en kinderen Mandarijns (儿童少年普通话班)
Klassen voor kleuters niveau 1 en 2. Jongeren klassen van niveau 1 t/m 10 en soms hoger. De lessen zijn systematisch opgebouwd. De leerboeken zijn geschreven door experts in China. De leerlingen worden begeleid en geëxamineerd door onze leraren. Het lesmateriaal is inbegrepen in de cursusprijs.
Jongerencursus Mandarijns in Taiwanese Stijl (儿童台湾普通话低级班).
We gebruiken leerboeken uit Taiwan, uitspraak met bopomofo-systeem en klassieke manier om Chinese karakters te schrijven. Het cursusgeld wordt nog overlegd. Hierin is de prijs van het lesmateriaal inbegrepen. Meer informatie: yinghui (.) lin (at) gmail (.) com .

Cursussen Chinees (in Mandarijns) voor volwassenen en Nederlands voor Chinezen (9:15-11:45):

Wij bieden twee cursussen die ook voor volwassenen (成人) geschikt zijn. De lessen voor volwassenen hebben een opbouw die er vanuit gaat dat de lessen regelmatig worden bijgewoond en dat er ook huiswerk en toetsen worden gemaakt. Alleen zo heeft men profijt van de lessen. Voor deze cursussen is geen kennis van het Chinees noodzakelijk. Iemand die al wat Chinees kent kan op een hoger niveau instromen, in overleg met de schoolleiding.

Cursus Mandarijns voor Volwassenen (成人普通话班)
Een cursus van 4 jaar. De lesstof is spreken en schrijven. Het lesmateriaal is een leerboek (新实用汉语, “New Practical Chinese Reader”) met meerdere delen, afkomstig van een Chinees taleninstituut in Peking. Alle uitleg in deze boeken is in het Engels. CD en werkboek zijn inbegrepen. Let op: In de klas van het tweede en derde jaar wordt er ook geoefend voor het HSK examen.  
Cursussen Praktisch Chinees 1, 2 (Mandarijns) voor Volwassenen (成人实用普通话班 1,2)

Hoewel deze cursus is bedoeld voor de Chinese conversatie, is het toch moeilijk om zonder Chinees schrift spreektaal voor buitenlanders te leren want veel Chinese karakters hebben dezelfde uitspraak. Je moet kunnen lezen en begrijpen  als je eenvoudige Chinese tekst ziet. Daarom hebben S. H. Nienhuys-Cheng en J. W. Nienhuys op 2014 een nieuwe syllabus samengesteld die een evenwicht tussen spreken en schrijven heeft gezocht. Dit is een cursus Mandarijns met twee niveaus en elk niveau duurt een jaar. In niveau 1 wordt veel gedaan aan schrijven van Chinees en het uitspraaksysteem.
De bedoeling is dat de leerlingen leren: 1. uitspraaksysteem 2. basisconversatie  3.  schrijven (uit het hoofd) van de Chinese karakters van de eerste aantal hoofdstukken 4.  lezen van de Chinese karakters (uitspraak en betekenis) en conversatie oefenen.

Een grote vooruitgang vergeleken met voor 2014 is dat voor elke sectie een kort stuk tekst wordt toegevoegd. De tekst is eigenlijk een kort verhaaltje dat de losse uitdrukkingen en zinnen van een sectie van de oude syllabus combineert. De tekst kan zo als geheugensteuntje fungeren en zo kun je ook zien hoe de zinnen en uitdrukkingen worden gebruikt en toegepast. Dus wordt de les heel anders dan gewone leerboeken waar de tekst van een artikeltje de hoofdrol speelt en de Chinese uitdrukkingen worden uitgelegd om de tekst te kunnen volgen. Meneer Nienhuys heeft ook Nederlandse uitleg gegeven het verschil tussen de uitspraak van Nederlands en Chinees en mevrouw Nienhuys vertaalde alles in het Chinees.

Deze cursus wil mevrouw Nienhuys helemaal zelf verzorgen (voor meer informatie kun je contact met haar nemen : 040-2216791, 06-53289892, chengshanhwei (at) gmail (.) com ) . Dus voor schooljaar 2017-18 wordt Niveau 2 door haar gegeven op zaterdags morgen in Eckart (9:15-11:45) maar ze geeft ook les thuis voor Niveau 1. De lestijd is in principe op 13:00-17:00 (4 uur) op de zondag van elke twee weken. De cursus van niveau 2 begint op zaterdag 2 september 2017 (elke zaterdag) en niveau 1 op zondag 3 september (elke twee weken) en het adres is Dommelseweg 1, 5581 VA Waalre.

Nederlands voor Chinezen (中国人学荷语, 9:15-11:45)
Dit is een cursus speciaal bedoeld voor Chinezen die Nederlands willen leren. Deze cursus besteedt speciale aandacht aan de problemen die mensen met een Chinese achtergrond hebben met de Nederlandse taal. Dit in tegenstelling tot de meeste bestaande cursussen die in de praktijk meer gericht zijn op mensen die van huis uit al een taal met een alfabet (zoals de talen uit Europa en het Midden-Oosten) spreken en schrijven. De cursus kan gevolgd worden door iedereen, zowel door degenen die helemaal geen westerse taal kennen (maar wel Chinees), als door personen die al wat Nederlands geleerd hebben. Sinds september 2010 wordt het cursusboek Nederlands voor Chinezen gebruikt dat door Dr. Jan Willem Nienhuys, Dr. Shan-Hwei Nienhuys-Cheng en Drs. Bangneng Qiu geschreven is (in het Nederlands en Chinees). Dit boek is bij de cursus inbegrepen. Dr. Jan Willem Nienhuys deelt ook extra lesmateriaal uit tijdens les. Hij heeft veel ervaring met lesgeven (op de universiteiten, ook in National Taiwan University). De ervaringen van het vorige schooljaren leert dat de studenten verschillende niveaus hebben. Daarom wordt de les dit jaar meer aan individuele studenten aangepast. Mevrouw Nienhuys treedt soms ook op als assistent. Studenten kunnen individueel geholpen worden met extra uitleg (in het Chinees). De studenten moeten een schrift meenemen, om aantekeningen te maken, en ook om de oefeningen in het leslokaal te maken. De leerlingen van deze klas die nog meer Nederlands willen leren mogen ook naar de bijlesklas voor de docenten (11:45-12:30)  gaan. Daarvoor hoeven ze niet extra te betalen.

Appendixlessen (附加课程, 11:50-12:30)

We hebben nog vier appendixlessen (1 bijlesklas en 3 hobbyklassen) van 11:50-12:30. Deze cursussen beginnen ook op 29 augustus 2015. Ze zijn bedoeld voor leerlingen en studenten die al hebben ingeschreven bij onze school. Voor de meeste appendixlessen zullen de leerlingen op eigen kosten nog extra materiaal moeten aanschaffen, zoals speciale kleding, schrijfgerei of lesmateriaal. De docent verstrekt hierover nadere informatie. De appendixlessen zijn::

Bijlesklas voor de studenten (补习班)
Studenten die vragen en problemen hebben bij de lessen of oefeningen kunnen allemaal in een bepaald lokaal komen om individuele hulp te krijgen van een leraar.
Chinese geschiedenis en cultuur (中国历史文化班)
Een appendixcursus met extra stof over Chinese geschiedenis en cultuur is eigenlijk een noodzakelijke aanvulling op de gewone taallessen. Om te vermijden dat deze cursus een extra taalles Chinees wordt, werd deze cursus vanaf het schooljaar 2012/13 gegeven in het Nederlands.
Gongfu (功夫班)
Wu Chihui is een expert in deze traditionele Chinese vechtsport en heeft veel leerlingen in dit gebied gehad. Hij zal een cursus gongfu geven voor alle belangstellenden in onze school.
Cursus Chinese dans (舞蹈班,教中国舞)
Deng Min en Li Yu is de lerares van deze cursus.