Inschrijving

tangtabletafdruk.jpg

Het vervaardigen van een afdruk in een museum: in de Han- en Tangdynastie verzamelden studenten zulke afdrukken om boeken te binden.

西安碑林博物馆拓印:汉唐时学生集拓印成书

Een inschrijvingsformulier in PDF-formaat kunt u downloaden door op een van beide links hieronder te drukken. U kunt zich inschrijven door het formulier af te drukken, in te vullen en dan naar het correspondentieadres op het formulier te sturen. Normaal zal uw browser het formulier downloaden en openen als u de link aanklikt; zo niet dan kunt u proberen de cursor op de link te zetten en dan op de rechtermuisknop te drukken, en vervolgens ’save’ te kiezen. Merk op dat wij niet iedereen die heeft ingeschreven een apart bericht geven dat we de inschrijving hebben gekregen. Iedereen kan gewoon naar school komen op 24 Augustus 2019. Een ontvangstbewijs van het inschrijfgeld wordt op verzoek op school door de penningmeester verstrekt!