Plaats, parkeren, tijd en gebeurtenissen

 

 

tangdrie.jpg

 Driekleurig keramiek van Tang: de Tangdynastie was een extraverte dynastie en had veel contact met het buitenland.

唐三彩: 唐是开放的朝代,与外国有很多来往

Plaats

Pleincollege Eckart Damocleslaan 3 5631 KC Eindhoven.

Kaart (Google Maps)

Regels voor het parkeren

  1. Er is een parkeerverbod langs de stoep aan de kant van de school. Men mag daar wel de auto even laten stilstaan om kinderen te laten uit- of instappen, terwijl de bestuurder in de auto blijft.
  2. Iedere bestuurder moet proberen de auto op het parkeerterrein van de school te parkeren zolang daar nog ruimte is, ook als men maar voor korte tijd parkeert.
  3. Parkeren voor of nabij woonhuizen in de straten rond de school wordt dringend afgeraden, want dit geeft overlast.
  4. In het schooljaar 2013/14 hebben verscheidene buurtbewoners geklaagd over het parkeergedrag van de bezoekers van de school op zaterdag. Er zijn zelfs flyers in de buurt verspreid die tot actie oproepen en men heeft geklaagd bij de schoolleiding van het Eckart College. Niet alleen ondervinden de buurtbewoners hinder van parkeren voor hun woning, maar er wordt zelfs op illegale plaatsen geparkeerd. Er werd bijvoorbeeld voor garages en inritten geparkeerd, dat is wettelijk verboden en heel vervelend voor personen die hun auto uit de garage willen halen. Op de Damocleslaan, aan de kant van de school is een parkeerverbod. Op het verlengde van de Damocleslaan, de Nuenenseweg, wordt het parkeren ook niet toegestaan en er worden bekeuringen voor gegeven. Daar is geen verkeersbord dat parkeren verbiedt, want het is duidelijk dat de weg daar te smal is, met geparkeerde auto’s kan de brandweer er niet meer langs en wordt het bovendien heel gevaarlijk voor fietsers. Sommige personen zetten hun auto daar half in het gras. Dat mag ook niet. Bovendien zijn er vrijwel altijd op zaterdag bij het gebouw van De Combinatie Jeugdzorg Nuenenseweg 4 (200 meter van de school) meer dan 60 parkeerplaatsen.

Lesuren

De lessen worden op zaterdagochtend gegeven, in totaal circa 35 zaterdagen (9:15-11:45). Bij de inschrijving schrijft men zich in voor een specifieke cursus en een specifiek cursusjaar. Voor alle cursusjaren van alle cursussen geldt dat zij gegeven worden bij voldoende belangstelling. De appendixlessen worden van 11:50 tot 12:30 na de gewone lessen gegeven. agenda 2018-2019:agenda

Opening schooljaar 2018-2019

9 uur, 1 September 2018.

NB. Met ingang van de cursus 2014-2015 beginnen we meteen in de leslokalen. Er komen lijsten waar op staat welke les er in welk lokaal gegeven wordt. De nieuwe leerlingen worden in klassen verdeeld en begeleid naar hun lokalen. Wij schrijven niet aan iedereen of zijn inschrijving is ontvangen en hij/zij de cursus mag volgen. In principe is er plaats en cursus voor elke persoon die heeft ingeschreven.

Examens

Voor het schooljaar 2018-2019 krijgen de leerlingen het eerste examen op 27 januari 2019 en het tweede examen op 30 juni 2019.

Eerbewijs: Modelschool om Chinees te leren

De Eindhovense Chinese School `Hantang’ werd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in China, Afdeling Overzeese Chinezen aangewezen als ‘Modelschool om Chinees te leren’.