Over HanTang

shiji1.jpg
Shi Ji door Sima Qian in de Handynastie
is het meest bekende geschiedenisboek in China.
(汉朝司马迁写史记)

In 1978 werd de Eindhovense Chinese School opgericht door de Vereniging van de Eindhovense Chinese Protestanten te Eindhoven. Toen waren er maar 20 leerlingen die elke zaterdag uit Hongkongse leerboeken Kantonees leerden in een cafézaaltje op de Grote Berg.

In 1986 groeide het aantal leerlingen tot 120. De Vereniging van de Eindhovense Chinese Protestanten vond het toen praktischer om de verantwoordelijkheid te delen met de Vereniging van Chinezen in Eindhoven. De Chinese school klopte ook bij de gemeente aan voor hulp. Die werd eerst geweigerd maar de acties van de leerlingen onder de leiding van de school brachten het gemeentebestuur op andere gedachten. In 1987 mochten we de openbare school Genderdal gratis gebruiken, maar helaas moesten we al in november 1989 verhuizen toen de gemeente de gebouwen verkocht. Daarna is de organisatie van de school in een aantal stappen veranderd. Sinds 1993 staat de school onder toezicht van de toen opgerichte Stichting Eindhoven Chinese School. De Stichting ziet zowel toe op het niveau van het onderwijs als op de financiën. De grote opgave van de Stichting is altijd hoe de school te laten voortbestaan, met als enige financiële bron de bescheiden cursusgelden van de cursisten.

Door de groeiende internationale contacten van China wordt de daar algemeen gesproken taal Mandarijns populairder. Deze taal neemt ook de rol van het Kantonese dialect over. (Mandarijns en alle dialecten gebruiken dezelfde Chinese karakters, alleen de uitspraak verschilt.) Onze school heeft nu circa 400 cursisten, zowel kinderen van Chineestalige ouders, als Nederlandstalige volwassenen, maar ook Nederlandstalige kinderen onder wie geadopteerde Chinese kinderen met belangstelling voor hun wortels. De lessen zijn tegenwoordig op taalbeheersing gericht, en wel voornamelijk op de standaardtaal van China. De leerlingen die al begonnen zijn met Kantonees en Mandarijns in Taiwanese stijl kunnen hun cursuscyclus voltooien. (Het Taiwanese Mandarijns heeft dezelfde uitspraak als het Mandarijns van het vasteland, maar in Taiwan gebruikt men een andere notatie voor de uitspraak.)

De rol van de Eindhovense Chinese School in het culturele leven van het Chinese gemeenschap in de omgeving van Eindhoven wordt ook steeds belangrijker. Zo gebruiken de Vereniging van de Chinese Ouderen, de Chinese Vrouwengroep Eindhoven, de Chinese Sportvereniging, de Chinese Dansschool van Li Feng, onze locatie Eckart College voor allerlei zaterdagse activiteiten.  We gaan ook beginnen met hobbyklassen voor Chinese kalligrafie, Chinese dans en de vechtsport Gongfu (vaak geschreven als Kong Fu). Deze zijn bedoeld voor de geïnteresseerden van onze school om een half uur (11:50-12:20) na de taallessen meer contact te krijgen met de Chinese cultuur, dus niet alleen maar Chinese taal.

Ook wordt de website van de school met ingang van het schooljaar 2007-2008 vernieuwd. Vanwege al deze vernieuwingen en uitbreidingen met culturele activiteiten hebben we de naam van de school ook uitgebreid (de Stichting zelf verandert niet van naam). Onze school heet nu Eindhovense Chinese School HanTang. Iedereen die iets weet van de Chinese geschiedenis weet ook dat de dynastieën Han (206 v.C. - 220 n.C.) en Tang (618-907) een briljante cultuur hadden. De mooie naam HanTang is ook een aansporing voor onszelf om meer te bereiken op cultureel gebied. Ons logo (linksbovenaan) is een stempelafdruk van onze naam in het Chinese schrift van ruim 2200 jaar geleden.

Het grootste feest in 2007-8 was de viering van het 30-jarige jubileum van onze school en de Chinadag op 26 april 2008. Op die dag waren er 19 voorstellingen over Chinese muziek, dansen, gongfu, lezingen over de Olympische Spelen en over geschiedenis en cultuur, ook gezellige kraampjes. Dat was veel werk voor alle docenten, leerlingen en ook musici binnen en buiten de school.

Trots zijn wij op het nieuws dat onze school als een ‘Modelschool om Chinees te leren’ werd gekozen door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in China, Afdeling Overzeese Chinezen.